Návrh a realizace interiéru – O mněKvěta Havrdová - foto

Navrhuji a realizuji nejen soukromé, ale i komerční interiéry všeho druhu. Nezaměřuji se pouze na „krásno“, neméně důležitá je pro mě funkčnost, ergonomie a detail. Všechny typy zadání vždy vyžadují zcela individuální přístup, počínaje nasloucháním investorovi až po analýzu řešeného prostoru. Základem každého řešení, je rozbor konkrétního zadání s ohledem na přání a výsledný cíl zadavatele. Následně se optimalizuje postup spolupráce tak, aby byla co nejefektivnější. Spolupráce s Instinkt design studiem se dělí do dvou fází, které na sebe ve většině případů navazují.

1, projekční část

během této fáze navrhnu interiér v půdorysu na základě vstupních informací a pocitů tak, abych naplno splnila funkční požadavky klienta a plně využila potenciál daného prostoru v souladu s konceptem. Po odsouhlasení vybrané varianty pracuji na vytváření 3D vizualizací v kombinaci materiálového a barevného řešení prostoru. Všechny tyto podklady slouží nadále pro realizační tým k rekonstrukci a realizaci. Mým cílem je navrhnout interiér tak, aby působil jako vyvážený celek a naplňoval jeho majitele tím nejlepším pocitem. Interiér navrhuji pro konkrétního uživatele a to je pro mě závazkem, na který nezapomínám. Jedná se o citlivou kreativní práci, kdy musí designér investora s respektem poznat včetně jeho nevyřčených požadavků a tyto poznatky během návrhu demonstrovat na papír.

2, autorská realizace interiéru

předáním hotového a odsouhlaseného projektu klientovi, cesta za hmatatelným výsledkem zdaleka nekončí. V této fázi je třeba návrh dokonale zhmotnit. K tomu nám slouží truhlářská výroba doplněna o vlastní realizační tým skládající se z léty prověřených profesionálů a dodavatelů. Jedině tak můžu klientovi zaručit, že to co jsem navrhla a zakreslila skutečně dostane a nedojde ke znehodnocení jeho časové, finanční a morální investice.

Jsem otevřena zadáním, které má ambice na originální a nekompromisní pojetí. Každé zadání je pro mě výzvou a možností něco nového vytvořit. Nalézat nové řešení, překonávat daná úskalí a tím nabízet klientovi nové možnosti, mě zkrátka naplňuje a nepřestává bavit. Ať je vaším přáním návrh šatní skříně, či návrh interiéru celého bytu, budu se vám věnovat vždy se stejným nasazením. Proto se na mě s vaším zadáním neváhejte obrátit. Během úvodní schůzky společně jistě zjistíme, jak mohu vaše přání převést do reality. Jsem přesvědčena, že každá spolupráce bez ohledu na její objem nebo časový horizont realizace, vyžaduje individuální přístup. Tak vznikají díla, která po jejich dokončení vyvolávají pocity, pro které mě má práce baví a díky kterým se za mnou klienti také rádi vracejí. Máte-li zájem o takovou spolupráci, neváhejte mě s vaším záměrem kontaktovat.